Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


   szalai-boglarka--a-bordo-szalagos-szalmakalap.jpg  (Szalai Boglárka:

 A bordó szalagos szalmakalap)

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mikor megszakad

szívünk, férctűt vesz elő

égi nagymamánk."  (Németh Ágnes Cirmi)

"Bár az erdő zsugorodott, a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert a nyele fából volt, s azt  hitték, hogy  közülük való..." (Ismeretlen)

 

"Játszani kék tenger peremén ragyogó kavicsokkal."  (Weöres Sándor

                                                               ..................

"Nem számíthatsz arra, hogy akad egyetlen ember is a világban, aki szavad, cselekedeted pontosan úgy érti majd meg, úgy fogja fel és magyarázza, ahogyan te elgondoltad. Mindig csak te tudod, mit akartál igazán: a világ mindig annyit ért és lát csak szándékodból, amit az emberi értelem rejtélyes, torzító tükre felfog és visszatükröz."
(Márai Sándor) 

                                                                     .......................

"...Erős és jóképű - no, ezért szeretem. De nem. Csodálom, és büszke vagyok rá, de enélkül is tudnám szeretni. Ha csúnya volna, akkor is szeretném. Dolgoznék érte, fáradoznék és imádkoznék érte, és az utolsó leheletéig az ágya mellett ülnék. Igen, végeredményben megállapítom, hogy csak azért szeretem, mert az enyém, és mert férfi. Más okot nem látok rá. (...) A szeretetnek ez a fajtája nem érett megfontolás és tudás gyümölcse. Az ilyen szeretetről egyszerűen azt kell mondani: van, megvan, itt van, és senki sem tudja, honnan jött. Megmagyarázhatatlan. És így van jól..."
                                                                            /Mark Twain/

                                                              ........................................

  "Úgy gyönyörködj a fiatalokban,
mint akik téged folytatnak majd.
De ne a magad vágyait, emlékeit álmodd
Újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd,
Inkább szeresd s érdemük szerint becsüld meg őket.
Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder,
Hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma,
Hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak,
S ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok."

                                                                            (Keresztury Dezső)


 

A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztéta, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti — bár az sem kevés —, hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és tapasztalás közé.”
(Gyergyai Albert így látta a pedagógusok tevékenységét)

                                                           .......................

A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.
(Galileo Galilei)

                                                                                           ...................

„Nem szeretem azokat, akik azt hiszik, hogy megtalálták az igazságot. Azokat szeretem, akik keresik az igazságot.” (André Gide)

                                                               ..............

"Agy nélkül a test csak vegetál. S ha a társadalom elveszti géniuszait, akkor előbb-utóbb csak vegetálni fog."     (Czeizel Endre genetikus)

                                                                  ..........

"A jó tanárnak, hogy azonosulási minta legyen, mernie kell önmagát adni, spontán, szabad módon kell  viselkednie."  (Lénárd Ferenc)

                                                                               --------------------------------

 "Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra, miközben meg-megbökdös egy hegyes pálcával, melyet úgy hívnak: igazság." (D.Rather)

                                                                                             ..............

„Szeretem nyelvemet, ezt a minden előttem élt magyarnak lelkével átitatott drága örökséget, ezt a minden utánam élő magyarra átszármaztatandó szent muzsikát, s gyönyörűséges kötelességemnek érzem ennek minél tökéletesebb megismertetését, megbecsültetését, megkedveltetését.” (Zsirai Miklós)

                                                                          ---------

"A szellemi élet vagy szabad, vagy nincs."  (Vekerdy Tamás)

                                                                  .........

"Túlságosan jónak lenni valakivel szemben, majdnem annyit jelent, mint kitenyészteni a hálátlanságot." (Perlaky Lajos)

                                                                  ............

"Az igazságnak és a szeretetnek le kell győznie a hazugságot és a gyűlöletet." ( Vaclav Havel )

                                                             ...................

"Néhanapján visszarepülni a fészekbe, különösen, ha nagy utat tett meg az ember, boldogító érzés - de élethossziglan ki nem repülni onnan, veszedelem volna, hiszen akkor elcsenevészednének a szárnyaink." (Perlaky Lajos)

                                                              ...................

 "Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk. Aki a legkedvesebb. Lelkünkhöz közelálló.
Olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni.
A szeretet mélyebben van.  Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, társadalmi elvárásnál mélyebben.
A szeretet nem kötelesség, nem feladat.
Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot.
A szeretet: a szabadság jegyében áll.
Senki sem mondhatja meg, kit szeressek, kit ne szeressek, még én sem utasíthatom magamat, mert ez jóval magasabb szinten dől el, mint ahova akaratunk fölér - ez a lelkünknek olyan helyén dől el, olyan magas, a földi élet légkörén túli szférájában, ahol már sem a társadalom, sem a szokások, az elvárások, a félelmek, az érdekek, de még a lelkiismeret sem szólhat bele semmibe.
A lélek itt már szabadon szárnyal, azzal és oda, akivel és ahová akar.
Úgy hívják: szabadság.
Nincs benne kell és muszáj és az enyém és a tiéd. Nincs benne színjáték.Nincs hazugság.
Nincs idő sem - mert ahogy egy életet leélhetek valakivel és nem szeretem - s egyetlenegyszer találkozok valakivel és szeretem.
Az igazi szeretet feldúlhatja a világ rendjét..." (Müller Péter)

                                                                        ....................

 "Ki fog engem igazolni? Senki. Az egyedüliek, akik megtehetnék, a hozzám hasonlók.”
( Hamvas Béla: A magyar Hüperion c. kötetből)

                                                                          ........

 "Akinek nincs humorérzéke, az kicsinyke vétkeket se tud megbocsátani. A humorérzék tehát etikai jelentőségű."         (Ancsel Éva)

"A por siet. A kő ráér."  (Weöres Sándor)

                                                                             ......

 

"Szók: kavicsok - függő és lengő mondatok." (Weöres Sándor)

"Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye." (József Attila)

                                                                         ......

 "Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem."    ( József Attila)

                                                                        ...........

 "A vers a kifejezhetetlen körbetáncolása, ritka szertartás, míves fohász."  (Latinovits Zoltán)

                                                                           ...........

 "Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába; minden, ami azóta van, vele kezdődik." (László Zoltán)

 

 "Ahol a szabadság a rend,

mindig érzem a végtelent." (József Attila)

 

 "Felemelt fejjel nem lehet.

Leszegett fejjel nem szabad.

Akárha nádasban élnél,

ugrásra készen, mint a vad."  (Furmann Imre: Farkasidő)

 

„…én arra kérem fiatal pályatársaimat, hogy legyenek a legszabadabbak. Ha őket érdekli a politika, akkor ott is a legfontosabbat próbálják megkeresni. Ha nem érdekli őket, hagyják a politikát, biztosan lesz valaki, aki ezt megcsinálja; vagy prózában, vagy versben, de a költészethez szabadság kell, és lesznek olyan nehéz pillanatai az emberiségnek, ahol az igazságot csak a szellemből, a filozófiából, a költészetből, a művészetből tudják lecsapolni. Egy kis népnek meg kétszeresen ez a dolga. Kis népet csak a műveltség tud rokonszenvessé tenni más népek előtt. Azzal lehet győzni. Mi gazdasági életünkkel nem tudunk. Elég, ha magunkat meg tudjuk menteni, de nem tudunk nagy dolgokat cselekedni, csak szellemi életünkben.”  Csoóri Sándor) 

 

 
"

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

"Az ember olyan lény, akinek meg se kottyan hét év várakozás, ha tudja, hogy Ráchel vár rá a hetediknek a végén. Még újabb hét évre is telik. Ha viszont nincs róla fogalma, hogy hová is rohan és minek, akkor azt sincs türelme kivárni, míg a közlekedési lámpa zöldre vált."

(Ancsel Éva)

 

"Ami az embernek fontos, azt tudja  telefonok és műszerek nélkül is." (Márai Sándor)

"Ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idő, és elpereg a múlt." (Ancsel Éva)

" A gondolat tetőtől talpig civil. Minden uniformis megöli. Óh, dehogy, csak megölné, ha lenne hozzá hatalma!"  (Ancsel Éva)

 

"Ne sírj ifjúság múlásán,

zúgó idő szárnyalásán,

bárhogyan süvít.

 

Mulandóság? fene bánja!

Csak úgy szép az élet, hát ma

éljed napjaid.

 

Ne sírj ifjúság múlásán,

zúgó idő szárnyalásán,

borod mellett hallgasd: szárnya

csattog és süvít."

                               (Juhász Ferenc: Rezi bordal  - részlet)

 Kép

 

 

 

 

 

 

(Fotó:net)

 

"Először nem vesznek tudomást rólad, aztán kinevetnek, aztán harcolnak ellened, aztán győzöl."  (Mahatma Gandhi)

 

"A könyvben nem az az érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belőle.  Minden szó arra való, hogy megindítson bennünk egy folyamatot, s mi ezt hitelesítsük." (Kosztolányi Dezső)

           Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotó:saját)

 

Lázár Ervin:

Macskavati virágja (részlet) :

 …………..

” - Úgy határoztunk – mondta Bruckner Szigfrid -, hogy elvesszük tőled a virágot.

- Jaj, ne!- esett kétségbe Vacskamati.

- De igenis, elvesszük!

- Dömdödöm – mondta ekkor Dömdödöm.

Csodálkozva néztek rá.

- Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is?

- Döm.

Megkérdezték hát a virágot.

- Akarsz Vacskamatinál maradni?

A virágnak szép virághangja volt.

- Igen – mondta.

- De hiszen nem öntözött!

- Tudom – mondta a virág.

- De hiszen nem kapálgatott!

- Tudom – mondta a virág.

- De hiszen rád se nézett!

- Tudom – mondta a virág.

- Aztán meg agyonöntözött.

- Tudom – mondta a virág.

- Agyonkapált.

- Tudom – mondta a virág.

- Sápadt lettél.

- Tudom – mondta a virág.

- Csenevész lettél.

- Tudom – mondta a virág.

- Akkor meg miért maradnál nála?! – mordult rá Bruckner Szigfrid.

- Azért, mert szeretem – mondta a virág.

- Miért szereted? – háborgott Aromo.

- Csak – mondta a virág.

Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől.

- Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután – mondta a virágnak.

A virág meg azt mondta:

- Hiszi a piszi.

És olyan boldog volt, amilyen még soha.”

                                                           xxxxxxxxxxxxx

 "Sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezében van, de jellemünk a magunkéban." (Keresztúry  Dezső)

 

"Az igazi nagyságnak kevés vagy éppen semmi köze sincs a ranghoz és hatalomhoz."  (Gandhi)

 

 "Kinek nem inge,

vegye hát magára -

bújjon bele az

emberbőr-kabátba! "  (Szalai Boglárka)

 

"Tudd a sértést, a rágalmat a maga helyén látni: a nagy lélek nem háborog, nem gáncsol, a nyugalom szelíd derűje hatja át mindennapjait." (Tatiosz)

 

 "De nem tudok tengődni némán!

          Ember vagyok, hát engedetlen.

 A Végtelen aligha ér rám;

          ha félrelöknek, újrakezdem!"  (Keresztúry Dezső)

 

 "Igazi hazám Magyarország, de ugyanúgy szeretem Rómát, mert  i t t h o n  érzem magam." (Szőnyi Zsuzsa)


"Vannak emberek, akik olyan beszabályozottan középhőmérsékletűek, mintha lélek-kondicionáló készülék működne bennük. De van remény, mert a műszerek szerencsére föl szokták mondani a szolgálatot."   (Ancsel Éva)

 

 "Az én szívem sokat csatangolt,

de most már okul és tanul.

Aki halandó, csak halandót

szerethet halhatatlanul."      (József Attila)

 

"A legnagyobb konfliktus életünkben az, amikor az ember nem szeretheti azt, akit szeretni akarna."  (Füst Milán)

 

"Vajon századannyi bűnt követ el az, aki nem egy méter, csak egy centiméter előnyért löki odébb embertársát?"   (Ancsel Éva)

 

"Embernek lenni!

Csak embernek,  semmi  egyébnek,

De annak egésznek, épnek,

Föld szülte földnek,

És Isten lehelte szépnek!"  (Sík Sándor)

 

"Vehet-e valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égjenek?"  (Ótestamentum)

 

 "Tetteid medre: életed." (Weöres Sándor)


"Becsukódom, magam kitárva,

Felszabadít, mi bekerít.

Az egyszerűség komplikálja

tág világom szűk tereit."    (Horváth Imre: Erasmus)

 

 "A groteszk egy a nagy lehetőségek közül, hogy pontosak lehessünk."  (Friedrich Dürrenmatt)

 Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Fotó: saját )

 

 Van egyfajta ember, aki csak a szájával nevet. Olyanok, mint a hűdöttek; mint akik süketek, vagy a szaglásuk nem működik. Tréfálkozol jelenlétükben, az élet valamilyen torz vagy mulatságos helyzetében elmondod véleményed, s megdöbbenéssel kell észlelned, hogy nem érti és nem hallja egészen pontosan azt, ami a kis, alkalmi történetben fonákul mulatságos: nevet, de csak a szájával nevet. Szíve és értelme nem látta át a helyzet mélyen fonák nevetségességét. Udvariasan nevet, fogait vigyorítja. De a szíve soha nem nevet. Ezek a komor vigyorgók tudnak félelmesek lenni. Ne tréfálj velük. Mikor az életre mutatsz, válaszuk annyi, hogy kimutatják agyarukat."
(Márai Sándor)

 

"Ha kételkednél az élet erejében és a megújulás hatalmában, csupán figyelj az óriási kőtömb észrevehetetlenül piciny résén áttörő fűszál csodájára."  (Stephanie Dowrick)

 

"Mindig szerettem a vándorokat, légyen az madár vagy ember. A  vándorember cipője porán, a vándormadár pedig szárnya tollán hordja idegen tájak ízét, üzenetét, napsugarát, borulását." (Fekete István)

 Kép

 

 

 

 

 

 

(Fotó:net)

 

 

 

 "Ablakomat már verdesi

szeptember, réz-szín fűzfaággal,

hogy úgy nyissak ajtót neki:

őszbe bukók alázatával." 

                      (Szergej Jeszenyin)

 

"A tétlenség a lélek temetője."  (Szent Benedek)

 

" A legnagyobb bátorság: gondolkodni merni."  ( Anatole France )

 

 " A kép első kötelessége, hogy ünnep legyen a szem számára."  (Delacroix )

 Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép:

Szalai Boglárka: Teáskancsó

 

 

"A semlegesség csak az elnyomókat segíti, soha nem az áldozatokat."  (Elie Wiesel)

 

 "A  barátság szilárd mindenben, kivéve a szerelem dolgait."  (Shakespeare)

 

 "Senki sem tud igazán örülni, ha nincs benne szeretet."  ( Aquinói Szent Tamás )

 

"Az igazság veszélyes, de jóravaló ember nem tehet mást, mint hogy megmondja." (Gracián)


"Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra."  (Charles Darwin)

 

"A leghosszabb élet is rövid."  (Charlotte Bronte)

 

"A művészet fölfokozott élet. Mélyebben boldogít, gyorsabban felemészt." (Thomas Mann)

 Kép

 "Egy anya csak annyira boldog, amennyire a legszomorúbb gyermeke." (A bátyám cipőjében c.filmből)

 

 

 

 

 

 

Kép:

Szalai Boglárka: Dáliák

 

 

" A bölcs mindent egymáshoz viszonyít; mert ugyanaz a dolog nagyobb vagy kisebb lesz az időtől, helytől, októl függően."  (Seneca)

 

 "Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban." (Herman Melville)

 

"Lehet, hogy fura elmélet, de én azt vallom, hogy minden reggel kapunk egy esélyt, hogy az életünk, a munkánk, a kapcsolatunk "fullos'' legyen. De ehhez két ember kell. Mindkettőnek bele kell tennie a kalapba azt, amije van. Mindent!És elmondják egymásnak a dolgokat. Megosztják a lehető legkisebb gondolatukat, érzéseiket. Problémáikat is. Nem várják meg, amíg az nagy lesz. Amíg rájuk zúdul, mint egy lavina. Itt születik meg a társkapcsolat.Két önálló ember sohasem lesz ebben jó, mert háborúzni fognak, harcolni, mert kell lennie köztük valakinek, aki győz! Az egyénnek meg kell halnia, hogy megszülethessen a MI!" (Csernus Imre)

Kép

 

 

 

 

 

"Az órák megállnak,

amikor sorssá

sűrűsödik az Idő."

             (Ancsel Éva)

 

 

 

"Senki sem csak a saját életét éli. Minden sorsba bele van forrasztva másoké - kioldhatatlanul." (Ancsel Éva)

A metafora fügefalevél: nem-tudásunkat van hivatva eltakarni. De a fügefalevélről tudni kell, hogy nem fed teljesen. Mintázata átlátni enged." (Ancsel Éva) 

Ancsel Éva   Ancsel Éva (fotó: net)

"A halottnak se mindegy, hogy megérintjük-e az arcát és hogyan. Magával viszi ennek az érintésnek a melegét. Hogy hová? A semmibe is." (Ancsel Éva)

"Köpönyegét csak a dilettáns forgatja önerejéből; a profik rábízzák a szelekre." (Ancsel Éva)

 

 "Van egy régi legenda, amely szerint egy fehér és egy fekete angyal kerülgeti a Földet, és figyelik, hallják, hogy az emberek mit mondanak, gondolnak. Ha valaki jól állítja be magát, jót vár, jót remél, akkor a fehér angyal azt mondja, hogy "úgy legyen". És a fekete angyal köteles erre rámondani, hogy ámen. Ha viszont valaki rosszul állítja be magát, szomorú, keserű, akkor a fekete angyal mondja azt, hogy "úgy legyen". És a fehér angyal köteles rámondani azt, hogy ámen.  

Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a hívő, az optimista, a jóra készülő emberek dolgai általában jobban sikerülnek, mint a keserű, pesszimista és rosszat váró emberekéi. Ez nagyon szép legenda, amely megmaradt bennem. Vigyázni kell, hogy mikor száll el fölöttünk a két angyal. Csakugyan hiszek abban, hogy az egyik legfontosabb dolog a bizalom."   (Popper Péter.)

 

 

 

"Popper Péter..........az élet nagy kérdéseiről és problémáiról mesélt, melyek alaposan meg tudják gyötörni, sebezni az emberi lelket. Ezeket nevezte ő lélekrágcsálóknak.
A hallgatóság persze mindig azt szerette volna megtudni tőle, hogy mi a megoldás, hogyan védekezhetünk a lélekrágcsálók ellen, és miként gyógyíthatjuk be az általuk ejtett sebeket.
 Ő pedig, ha ismerte az ellenszert, a gyógyírt, ha tudott valami titkos praktikát, akkor elárulta. Ha nem, akkor minden szépítgetés és kincstári optimizmus nélkül bevallotta: nem hisz abban, hogy az élet minden problémájára létezik megoldás.
Vannak olyan helyzetek is, amelyeket csak elviselni lehet, jól vagy rosszul.
A tanítás azonban sohasem felesleges, hiszen információk és megoldások mellett vigasztalást is nyújt, segít újragondolni és átértékelni dolgokat, erre pedig valamennyiünknek szükségünk lehet."

                                                                                    ............................

 

"Vannak gyógyíthatatlanul sérült emberek, kiket a kapzsiság, a hiúság és az irigység oly mélyen megfertőzött, hogy nincs semmiféle mód reá, megközelíteni és megengesztelni beteg lelküket. Ezeket szánjad, de kerüljed. Nincs az a nagylelkű cselekedet, önzetlen magatartás, bátor és nemes közeledés, ami segíthet ez embereken. Különösképpen az irigység kínozza ez embereket. Epét hánynak, álmukban felordítanak, hánykolódnak vackukon, mint a nyavalyatörősök, habot köpnek, ha azt látják, hogy valaki munkával vagy a kegyes sors jóindulatával szerzett, elért valamit az életben. Betegek ezek, fertőző betegek. Kerüld a társaságukat, ne hidd, hogy érvelés, bizonyítás valaha is meggyőzheti őket. Mintha a leprásnak akarnád bizonyítani, hogy az egészségesek bűntelenek és ártatlanok! Nem hiszi el. Ha feltárod előttük betegségük igazi okát, meggyűlölnek. Ha érzéseikre akarsz hatni, fütyköst ragadnak. Oly mélyen élnek indulataikban, mint a száműzött sorsában: nem ismernek más megoldást, csak a bosszút. Ne alkudozz velük, kerüld el őket, s viseld el létezésüket a földön, mint egy sorscsapást."
(Márai Sándor)

.........................................................................................................................................................................

A ruhák gyönyörű álarcok. El akarják rejteni a titkot, melyet föl akarnak tárni.” (Gyurkovics Tibor)

 

„Van az, hogy a pillanat elhoz egy lehetőséget, s ennek pontos ideje van – s ha elmúlt a pillanat, egyszerre nem tehetsz semmit többé.” (Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek)

 

Az élet majdnem érdekes, mikor megtanultad az emberek hazugságait, s élvezni kezded, amint mindig mást mondanak, mint amit gondolnak és igazán akarnak…” (Márai: A gyertyák csonkig égnek)

 

„Fölfedeztem, milyen nagy dolog maga a létezésem.” (Törőcsik Mari)

 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)

 

„Vehet-e valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égjenek?” (Ótestamentum)

 

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” (Ótestamentum)

 

„A szenvedésnek nem a szenvedés az értelme, hanem a kiút.” (Pardi Anna)

 

„Mert nemcsak a dolgok teremtik az én szavaimat, de az én szavaim is teremtik a dolgokat…” (Juhász Ferenc)

 

„A Jövőben az a jó, hogy nem egyszerre, hanem naponként érkezik.” (Abraham Lincoln)

 

„Minden változásnak megvan a maga szomorúsága.” (Anatole France)

 

„A megbocsátás az emberi létezés lényege. Mindnyájunknak tudnunk kell

megbocsátanunk.” (Hillary Clinton)

 

„Ha csakugyan tudnám, mi az igazi művészet titka, a világért sem mondanám el senkinek!”

(Pablo Picasso)

 

„Szerettem valakit, és ő is szeretett engem. Az összes többi háttérzene.”

(Egy 82 éves amerikai tudósnő)

 

„Egyetlen ingyenjátékunk: az élet.” (Farkasházy Tivadar)

 

„Ha valami nem sikerül, az azért van, hogy valami sokkal jobb sikerüljön helyette.”

(Szabó Tibor akadémikus)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

New offer!

(DavidDaf, 2021.07.18 21:27)

Hi
Super offer 2021 https://is.gd/OUL6yh

Vente Viagra 100mg KelMeenia

(KelMeenia, 2019.10.07 16:21)

Cephalexin Dosing In Dogs Je Durer Plus Longtemps [url=http://ciali40mg.com]cheapest cialis 20mg[/url] Baclofene Posologie Vidal Online Pharmacy Rx One Amoxicillin Make A Full Dose

Kamagra Oral Jelly Cape Town Ellhast

(EllWeeple, 2019.08.24 22:52)

Viagra En Farmacias De Andorra Onlinedrugstore Canada Viagra De 100 Precio [url=http://sildenafdosage.com]buy viagra online[/url] Cialis 10mg Boite De 4 Prix Priligy Dapoxetina Precio Mexico When Will Dapoxetine Sera Disponible?

Get breath, ischial acquire investigated pathway.

(ogatazojalix, 2019.05.23 19:59)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> mza.gvgw.szalaikincses.eoldal.hu.gmz.ks http://mewkid.net/buy-prednisone/

Medical truly occurring dragging social, migration.

(iguhioyiriwr, 2019.04.26 18:49)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without A Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20mg</a> wmp.hqqs.szalaikincses.eoldal.hu.sho.dk http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

State extension, infecting laser rubbery hypoxia: thrombin.

(amokvodilaav, 2019.04.26 17:06)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]23[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> tdm.syag.szalaikincses.eoldal.hu.qpz.iv http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Torsion share means, structure predominate cheek holistically.

(abinofid, 2019.03.23 20:37)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without A Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone No Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

M stultified bending, investigations distract look, usually.

(iacoqook, 2019.03.23 18:32)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without Dr Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Reawakening agglutination inventions administer stalk bandaging empirically.

(uqavitil, 2019.03.20 02:59)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

szalaikincses.eoldal.hu

(Ibolya, 2011.10.08 13:13)

Nagy öröm, hogy az ezredik látogatót köszönthetem ma a Léleksimogatóban!

Re: szalaikincses.eoldal.hu

(Ruder Jana , 2013.05.05 13:30)

Kérlek ma nézz be ide, ha teheted... azt hiszem fontos:


http://szirmok.gportal.hu/gindex.php?pg=35040946

Szirmok58@gmail.com

(Ruder Jana, 2011.11.13 15:13)

Valóban léleksimogató...

szalaikincses.eoldal.hu

(Ibolya, 2010.11.23 18:19)

A mai nap kedves ajándéka:
az 500.olvasó böngészett az idézetek között - nagy örömömre!

kalevala37@citromail.hu

(pepo, 2009.08.02 10:01)

jó kis oldal..

 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2021 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 155079
Hónap: 1307
Nap: 43